iPM Solutions

iPM Solutions oferuje sprawdzone rozwiązania dla biznesu, które wynikają z analizy potrzeb biznesowych. Nie stosujemy klasycznego podejścia "przedwdożeniowego". Naszym celem jest dostarczenie oczekiwanego przez bines rozwiązania, a nie ograniczanie organizacji klienta do funkcji informatycznych konkretnych rozwiązań.
Najogólniej ujmując, nasze podejście składa się z etapów: mapowania potrzeb biznesowych, prezentacji opcji rozwiązań, akceptacji wyboru i realizacji.

Jak pracujemy?

Marka IPM Solutions angażuje się w dostarczanie kompleksowych rozwiązań, które spełniają rzeczywiste potrzeby naszych klientów. Współpracujemy z różnymi specjalistami nie tylko z branży informatycznej, aby zapewnić kompleksową ofertę usług. Dzięki naszemu podejściu do zarządzania projektami, jesteśmy w stanie wypracować metodykę, która jest efektywna i akceptowalna dla wszystkich zaangażowanych stron. Jest ona uzgadniana przed rozpoczęciem prac.
Współpraca z nami oznacza elastyczność, innowacyjne podejście do zarządzania projektami i wysoką jakość usług. Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów zapewniając im kompleksowe wsparcie i rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. 

Audyt zakończony rekomendacjami

Podczas audytu przeprowadzamy szczegółową analizę procesów i systemów informatycznych klienta, identyfikując obszary wymagające poprawy lub zmian. Po zakończeniu audytu prezentujemy klientowi raport zawierający nasze obserwacje, rekomendacje i propozycje rozwiązań.
Na podstawie raportu klient może zdecydować o dalszej współpracy z nami, polegającej na opracowaniu strategii informatycznej, wdrożeniu zmian czy też wsparciu w wyborze i implementacji nowych rozwiązań technologicznych.
Naszym celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia informatycznego, które przyczyni się do efektywności i rozwoju biznesu naszych klientów.
Etap audytu obejmuje spotkania z interesariuszami w celu zbierania danych dotyczących procesów biznesowych, narzędzi wspierających te procesy, kluczowych wskaźników oraz "punktów bólu" w organizacji. Metody zbierania danych to wywiady, "burza mózgu", warsztaty, obserwacje, mapy myśli i diagramy procesów. Spotkania odbywają się zazwyczaj w siedzibie klienta lub zdalnie, wykorzystując uzgodnione narzędzia do komunikacji. Na podstawie zebranych informacji przygotowywane są rekomendacje i propozycje rozwiązań, które są omawiane z klientem w postaci dokumentu i prezentacji. Klient decyduje, które obszary są dla niego kluczowe do realizacji, a następnie proponowane rozwiązania są wdrażane jako niezależny projekt. Etap audytu kończy się prezentacją, raportem i wyceną wdrożenia poszczególnych obszarów wraz ze wstępnym harmonogramem.

Wdrożenie

Nasza firma stawia sobie za cel spełnienie wszystkich uzgodnionych wymagań poprzez realizację projektów. Używamy konkretnych narzędzi do zarządzania projektami, które są uzgodnione na początku projektu. Dzięki temu możemy efektywnie realizować projekty, kontrolować ich przebieg oraz zapewnić wysoką jakość dostarczanych produktów i usług.
Podejście do zarządzania projektami, które stosujemy, pozwala nam również na elastyczne reagowanie na ewentualne zmiany czy problemy, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu. Działamy zgodnie z ustalonym harmonogramem, monitorujemy postępy prac i regularnie raportujemy klientowi o wszelkich istotnych kwestiach.
Dzięki naszemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu w każdy projekt, jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom satysfakcję i efekty pracy. Jesteśmy otwarci na współpracę i zawsze gotowi do podjęcia nowych wyzwań.

Dlaczego My?

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu projektów IT, a jak wiemy jest ono jednym z kluczowych elementów dla zapewnienia sukcesu i efektywności wdrożeń. Mamy nie tylko odpowiednie umiejętności techniczne, ale także zdolności do zarządzania zasobami, komunikacji między zespołami oraz rozwiązywania problemów. Dzięki ich zaangażowaniu i profesjonalizmowi, projekty są realizowane terminowo, zgodnie z założeniami i budżetem, co przekłada się na osiąganie zamierzonych celów biznesowych.
Śledzimy aktualne trendy i technologię IT co pozwala wnieść cenne spostrzeżenia i pomysły, które mogą przyczynić się do jego lepszego zrealizowania i sprostania oczekiwaniom klienta. Nasze doświadczenie nauczyło nas uniknąć potencjalnych błędów, a to pozwala zapobiec wystąpieniu problemów w trakcie wdrożenia rozwiązania.
 Nie zawsze własny zespół, który jest obciążony bieżącą pracą zagwarantuje odpowiednią jakość w realizacji projektów.